חדשות אירועים ועוד....

...על ילדים כותבים באהבה או שלא כותבים בכלל

 

ביום רביעי 3.6.18 בשעה 20.15 אני מרצה במרכז הקהילתי שפירא ברחוב ישראל מסלנט אודות משפחות הקשת.

 מוזמניםות בשמחה, הכניסה חופשית 

קמפיין גיוס המונים

עכשיו עכשיו עכשיו עכשיו עכשיו

,אמא בטן אמא לב יוצא בקמפיין גיוס המונים למהדורה שנייה

!!!!אתםן מוזמניםות לתמוך